D R T C
  
                                     
                      
           Dansk  Rideterapeutisk  Center
 
- FORSIDE -- OM RIDETERAPI --SPISEFORSTYRRELSER -- PRISER -- HORSEMANSHIP -- KONTAKT -- STØTTEFORENING


LÆS OM:


Hestene


Rideterapi


Spiseforstyrrelser


Foto fra terapien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIDETERAPI

Rideterapi er ikke nødvendigvis ridning, men omgangen med heste. Hesten er et redskab til at opnå bedre kropskontrol, større selvværd og bedre coping af dagligdagens modstand og problemer.

Hestens bevægelser og ridningen er medvirkende til, at forstå kropslige fornemmelser som grounding (at være nærværende i sin krop, jordforbindelse), centrering, afgrænsning, tyngde og hvornår noget mærkes rart og ikke rart.

Ansvaret for hesten er med til at styrke personens selvværd. For at kunne løse problemer i livet er det nødvendigt med sociale kompetencer hvilket hestene i rideterapien er medvirkende til.   Psykisk sundhed hænger sammen med oplevelsen af, at ens liv har mening. Vi fødes ikke med sociale færdigheder og selvværd, men udvikler dette gennem aktivitet, eksperimenteren, øvelser og udfordringer.
 
RIDETERAPI ØGER SELVVÆRD

Terapi er først og fremmest er en indlæringsproces. Positiv motivering er meget vigtig for et godt resultat, fordi så bliver personen i stand til at handle og tænke anderledes, en form for hjælp til selvhjælp.

Jeg kan tilbyde, en rideterapi til behandlingen af bl.a. spiseforstyrrelser, som er effektiv. I mange af de eksisterende behandlingstilbud, anvendes psykoterapi. I rideterapien får personen en pause fra at være "patient" og fra hverdagens kontrollerende adfærd. Rideterapi kan modtages selvstændigt og sideløbende med psykoterapi.

Den nyeste udvikling indenfor psykoterapi viser, at det er vigtigt at have opmærksomhed på nuet som et selvstændigt øjeblik. Denne teori er meget brugbar i rideterapien. Når jeg som rideterapeut/pædagog under og efter en ridetime, taler med personen omkring hvilke følelser og tanker han/hun havde, fastholdes det nuværende øjeblik. En rideterapi-lektion består af en række nuværende øjeblikke, der kan resultere i en ny måde at være-sammen-med-den-anden på. Disse øjeblikke bemærkes, men ikke altid bevidst. Ved at blive mere opmærksom på, især nonverbale og implicitte (skjulte, men underforståede) hændelser, kan nuværende øjeblikke i rideterapien fastholdes. Dette mener jeg, vil hjælpe personen i sin proces med, at få større kropsbevidsthed og selvværd. Hvor den kognitive terapi prøver, at forstå den måde man tænker, gør det nuværende øjeblik opmærksom på følelserne - det umiddelbare i oplevelsen. Det beriger oplevelsen, uden at prøve at forstå den, som modsætning til langsigtede løsninger gennem psykoterapi.

Begrebs definition:

Coping
,
Mestring, fagudtryk anvendt om de strategier og fremgangsmåder en person eller en familie bruger for at mestre, dvs. klare eller håndtere nye svære og truende situationer. (Encyklopædi, 1999)

TERAPI: Ordet tera'pi kommer af det græske ord THERA'PEIA hvilket betyder tjeneste, pleje eller behandlingsmæssig kur for sindets sygdomme. Tera kommer af det græske ord TERAS og betyder noget usædvanligt stort, et uhyre og er samtidigt angivelse af en enhed som er 1 billion gange så stor. Kilde:Gyldendals fremmedordbog 1997.

KOGNITIV TERAPI: her bearbejdes de tanker og meningsdannelser, der fører til hæmmende, selvundertrykkende og lidelsesfuld adfærd.
Denne terapiform passer godt til behandling af spiseforstyrrelse, da der indgår social færdighedstræning, hvor personen lærer problemløsning (coping) og psykoedukation (undervisning om psyken, sindet) omkring egen lidelse.

Psykoterapeutisk ridning
Omhandler temaer inden for kropsbevidsthed, selvfølelse og samspillet mellem hest og rytter.
Hesten anvendes som et psykologisk og terapeutisk redskab.

Educational ridning
Her forstås de kognitive, emotionelle og sociale færdigheder, som trænes ved ridningen. Ridesituationen udnyttes som et pædagogisk instrument i udviklingen af strategier for forbedret funktion i det daglige liv.

Hippoterapi
Kan bedst sammenlignes med ridefysioterapi til fysisk handicappede.

RIDETERAPIEN.dk anvender temaerne inden for den psykoterapeutiske ridning og educational ridning. Terapiformen kaldes også HESTEASSISTERET PSYKOTERAPI

Psykisk sundhed er ikke at være fri for alt ubehag, men at lære af ubehagelige oplevelser og blive bedre til, at beskytte sig selv.

 

Rideterapi baseret på kognitiv terapi, kropsbevidsthed og den kompetente pædagogs mulighed for, at skabe gode relationer til de unge, giver et godt alternativ til den traditionelle behandling indenfor psykiatrien. 

 

LÆS OM SELVVÆRD OG SELVTILLID klik her

LITTERATUR:

Daniel n. Stern
:”det nuværende øjeblik – i psykoterapi og hverdagsliv”. hans reitzels forlag 1. oplag 1. udgave 2004

Irene Henriette Oestrich 
: ”Selvværd og nye færdigheder” Psykologisk forlag 1. udgave 1. oplag 2003

Finn Skårderud
: ”Stærk svag. en håndbog om spiseforstyrrelser”. hans reitzels forlag. 1. udgave 1. oplag. 2001.

merete m. Mørch
: ”kognitiv terapi. modeller og metoder” hans reitzels forlag. 1. udgave 1. oplag. 2005.

 • Rideterapien.dk © 2006 • Kontakt webmaster

RIDETERAPIEN.DK