- FORSIDE -- OM RIDETERAPI --SPISEFORSTYRELSER -- LEKTIONER -- HORSEMANSHIP -- KONTAKT -


LÆS OM:


Hestene


Rideterapi


Spiseforstyrrelser

BODY IMAGE:
 

Ifølge Bob Price er alle mennesker påvirket af den opfattelse, de har af deres eget kropsbillede og denne opfattelse påvirker deres adfærd, selvværd og måde at leve på. Det er dog meget individuelt, hvilken betydning opfattelsen af kropsbilledet har for den enkelte.
 

Body Care Image Model, den menneskelige kropsopfattelse – body image – ud fra flere forskellige perspektiver, heriblandt den normale kropsopfattelse og den forandrede kropsopfattelse.

”Kropsopfattelse er den måde hvorpå vi føler og opfatter vores krop, det er den måde hvorpå den reagerer på vore stimuli, og inkluderer en personlig standard hvorefter vi dømmer” (Bob Price)

Body reality: kropsrealiteten: spejlbilledet – den nøgne sandhed. Det er beskrivelsen af kroppens fysiske udseende, som den er skabt udfra et genetisk udgangspunkt og dens fysiske tilstand, uanset om vi er syge eller raske. Det er ikke en konstant størrelse, da vi hele livet igennem skifter udseende, jo ældre vi bliver. Kropsrealiteten er altså kroppen set og målt så objektivt som muligt.

Body presentation: kropsfremtoningen er den måde vi opfatter os selv på og påvirker den måde vi fremtoner på. Det handler, om de signaler vi sender ud via vores kropssprog, mimik og vores måde at bevæge, klæde og smykke os på.

Body ideal: kropsidealet: ønsketænkningen. Det indre billede vi har skabt af os selv og den måde vi ønsker, at kroppen skal se ud og fungere på. Kropsidealet er en kompleks og foranderlig del af os selv som konstant forandres. Forældre, søskende og senere også fotomodeller, popstjerner og kammerater er vigtige rollemodeller. Body idealet er en slags personlig standard, som man måler sin body reality og body presentation ud fra.  

Flytning, forældres skilsmisse og sorg er alle en stressfaktor som kan udløse ændring af body image. Specielt tab man ikke selv har tillagt nogen stor betydning, ikke anerkendt tab, kan have betydning. Det ændrede body care image, kan være medvirkende til at nedbryde selvværdet og vil kunne udløse en spiseforstyrrelse hos den unge.

Der skal et højt selvværd til, at tackle den modstand man naturligt vil møde gennem livet.

Link:

www.tolversen.dk

www.natural-horsemanship.dk

Litteratur:

Price Bob
: ”Body image”. Prentice Hall 1. udgave 1. oplag 1990

 

 

 

 Altered body image is a state of personal distress, defind by the patient which indicates that the body no longer supports self esteem, and which is dysfunctional to individuals, limitting their social engagements with others.

Altered body image exists when coping strategies (individual or social) to deal with change are overwhelmed by injury, disease or social stigma” (Price 1990: 180)

 

 • Rideterapien.dk © 2006 • Kontakt webmaster

RIDETERAPI  
                   
                  v/ Christine Lunding Tolversen